| start |    | kaz |    | ah |    | smartschool |   

Studieaanbod

Nieuwe didactische aanpak

In de KAZ-klas staan we voor een totaal nieuwe aanpak, waarbij we de klassieke opdeling in lesuren en vakken doorbreken. Een kernteam van drie leerkrachten staat in voor de cluster wetenschappen/techniek, met daarin de vakken wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek. Een tweede kernteam werkt tijdens de cluster talen/cultuur eveneens vakdoorbrekend en brengt de leerstof voor Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis en burgerzin aan. Tijdens de BUB-les verdiept en verbreedt de leerling volgens eigen tempo de leerstof.
Tijdens de 4 optie-uren kunnen uw kinderen kiezen voor Latijn, Sport of Project.

Aanbod:

Eerste jaar
Latijn
Moderne-Project
Moderne-Sport

Tweede jaar
Latijn
Moderne-Project
Moderne-Sport
Moderne-Techniek
Moderne-Zorg

Derde en vierde jaar
Wetenschappen-STEM
Wetenschappen-Sport (in vierde jaar vanaf 2019-2020)
Humane wetenschappen
Lichamelijke opvoeding & Sport
Sociaal technische wetenschappen
e-STEM

Vijfde en zesde jaar
Moderne talen – wetenschappen – STEM
Humane wetenschappen
Sportwetenschappen (vanaf 2020-2021)
Sociaal technische wetenschappen
e-STEM
Lichamelijke opvoeding & Sport (vanaf 2019-2020)