Huiswerkbegeleiding

Aan onze eerstejaars bieden we huiswerkbegeleiding aan. Zo willen we hen helpen bij het plannen van hun taken en toetsen en hen betere studiemethodes aanleren, opdat zij hierdoor betere resultaten kunnen behalen.

De huiswerkbegeleiding gaat door op maandag, dinsdag en donderdag, telkens van 15u15 tot 16u55. De leerling is niet verplicht op deze drie dagen te komen, noch de twee lesuren te blijven. Wel wordt, ten laatste elke vrijdag voor de start van een nieuwe week, de individuele aanwezigheidsfiche afgegeven aan de coördinator, dhr. Van Herzeele.  De leerling is aanwezig volgens dit schema dat ook door de ouders ondertekend wordt. Indien een leerling er niet is (en hij/zij niet ziek is) zal dit gemeld worden aan de ouders en beschouwd worden als een ongewettigde afwezigheid.

Verloop

Bij binnenkomst wordt samen de agenda bekeken voor de volgende dag en voor de rest van de week.

Er wordt een planning opgemaakt:

  • wat kan tijdens de studie gebeuren?
  • wat moet die dag nog thuis gebeuren?
  • kan er al gepland worden voor de volgende dagen?

Er worden tips gegeven:

  • wat doe je eerst?
  • hoe pak je dit nu best aan?
  • concrete studietips

Er kunnen vragen gesteld worden door de leerlingen, zowel vakinhoudelijk als over studiemethode. Indien een taak is afgewerkt, wordt dit gemeld aan de begeleidende leerkracht. Indien een stuk leerstof is ingestudeerd, wordt dit ook gemeld. De aanwezige leerkracht kan dan toetsmomenten voorzien, mondeling of schriftelijk. We streven steeds naar de aanwezigheid van verschillende leerkrachten zodat zowel de wiskunde en de wetenschapsvakken als de talen en de algemene vakken kunnen begeleid worden.