FAQ

Wat als je afwezig bent?

Download > Afwezigheden – stap voor stap

Afwezigheden kunnen worden gemeld via het mailadres afwezig at kaz punt be

Ik heb problemen om in te loggen op Smartschool

Heb je een probleem om in te loggen op Smartschool, als leerling of ouder, klik dan hier om dit te melden.

Mogen de leerlingen onder de middagpauze buiten de school?

Alleen als je ‘s middags effectief naar huis kan en gaat eten, mag je de school verlaten. In dit geval geven de ouders hiervoor schriftelijke toestemming bij het begin van het schooljaar en ontvang je op het leerlingensecretariaat een groene kaart als je thuis eet.

Wie onder de middag niet naar huis kan, dient op school te blijven. Enkel voor de leerlingen van de derde graad en de meerderjarigen kan op die regel een uitzondering worden gemaakt, mits ook de ouders hun toestemming geven. In dat geval ontvang je:

  • een rode kaart als je een leerling van de derde graad of +18 bent en de school over de hele middag verlaat
  • een blauwe kaart als je een leerling van de derde graad of +18 bent en de school verlaat na het middageten op school