Dag van de Actieve Burger

Op de ‘Dag van de Actieve Burger’ organiseerde het KAZ in samenwerking met Vriendschap Zonder Grenzen een gesprek tussen vluchtelingen en vijfdejaars.

Er waren sprekers uit Afghanistan, Jemen, Zuid-Soedan, Palestina en Kameroen die allen authentieke verhalen vertelden over oorlog en politieke vervolging, maar ook over hoop en solidariteit. Beide partijen speelden rol van luisteraar en verteller.

Zo werd het een emotionele en ontnuchterende voormiddag waarbij onze vijfdejaars de confrontatie aangingen met hun eigen vooroordelen over migratie. Tegelijkertijd kregen ze zo ook een dieper besef van het belang van solidariteit en samenwerking over de grenzen heen.