Klein(e)Kunstproject van derde graad Humane Wetenschappen

De vijfde en zesde humane wetenschappers verbinden zich er elk jaar toe om met plezier voor alle leerlingen van de kleuter- en basisschool op de campus een voormiddag van spel, sport kunst en ontspanning uit te werken. De zesde humane wetenschappers benaderen het initiatief vanuit een participerende observatie in het kader van de onderzoekscompetenties rond kunstbeleving bij jonge kinderen. De vijfdes maken via het project dankbaar kennis met de doelgroep die ze zullen bestuderen in het luik psychologie.

Concreet houdt het project in dat de leerlingen uit de derde graad humane wetenschappen onder begeleiding een thematische les of workshops uitwerken, afgestemd op de leefwereld en het bevattingsvermogen van de kinderen. Het Klein(e)Kunstproject is inmiddels een verankerde waarde en beoogt schoolverbindend werken. Dit past binnen het pedagogisch project van het GO!; de humane wetenschappers waarborgen een duurzaam en veilig vangnet en spiegelen de ‘kleintjes’ hun eventuele toekomst voor.