Tweedes organiseren mini-boekenbeurs

De leerlingen van 2 ON a, 2 ON b, 2 ST a en 2 ST b legden deze week hun spreekexamen voor Nederlands af. Ze kregen de opdracht om een mini-boekenbeurs te organiseren. Elke leerling bracht drie boeken mee waarover ze moesten vertellen met als doel hun leerkracht en medeleerlingen te overtuigen hun boek ook te lezen.

Zoals het op een boekenbeurs past, mochten de leerlingen hun boekenstand aankleden met extra materiaal.