het KAZ, een rookvrije school

Onze school is sinds 1 september volledig rookvrij, 24 op 24 en 7 op 7!

Onze school is rookvrij! Sedert 1 september mag er nergens op het schooldomein nog gerookt worden. Deze afspraak is van toepassing 24 uur per dag en 7 dagen per week voor iedereen die het schooldomein betreedt (leerlingen, personeel, internen bezoekers). Ook tijdens ouderavonden, schoolfeesten en andere activiteiten buiten de schooltijd.

Waarom een rookvrije school 24 op 24?

Niet alleen omdat de wetgeving verandert, maar ook omdat we een gezonde leeromgeving belangrijk vinden.  Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrije school zet leerlingen dus minder aan tot roken en voorkomt het ongewenst meeroken.

Ook roepen we iedereen op om niet te roken buiten het schooldomein bij de ingang van de school, in het zicht van de leerlingen, bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen. Zo dragen we met zijn allen bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen en jongeren.  We danken u alvast om hieraan ook mee te helpen.