KAZ start met PLUS-uren

In het eerste jaar zijn we sedert september gestart met onze “PLUS”-uren. In deze drie uren organiseren we extra begeleiding voor de leerlingen. Elke leerling kan tijdens de PLUS-uren bepaalde leerinhouden herbekijken of uitdiepen en kan hierbij beroep doen op leerkrachten wiskunde, Frans en Nederlands die ter beschikking zijn. Zo werkt ieder kind aan zijn specifieke behoeften en doelstellingen.

Deze vernieuwende onderwijsmethode is ook de regionale pers niet ontgaan. Klik hier om onderstaand artikel te lezen.