STEM-project voor zesdes aan UGent

In het kader van de lessen STEM en de onderzoekscompetenties wiskunde namen de leerlingen uit 6 Wetenschappen-wiskunde en 6 Latijn-wiskunde deel aan een project, georganiseerd door de UGent. De vakgroep Plant en Gewas van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen gaf onze leerlingen de kans om mee te werken aan een onderzoek naar de afbraak van mycotoxines. Mycotoxines zijn stoffen die door schimmels op onder andere graangewassen kunnen geproduceerd worden.

Aan de UGent zelf voerden de leerlingen een ELISA-test en bio-assay uit. De resultaten die ze verzamelden worden momenteel in de lessen STEM geanalyseerd.

Foto’s van dit onderzoek te Gent vindt u hier.