3D-stage: denken, durven en doen!

3D-stage voor een jongerentoegankelijk Zottegem: denken, durven en doen!

‘Jong geweld van ‘t KAZ gooit hun ‘brains’ samen met jong geweld van ’t Stad in een wervelende ‘storm’. Samen buiten de schoolmuren voor een nog mooier Zottegem!’, aldus Sandra De Roeck, schepen van cultuur, jeugd en onderwijs en mede-voortrekker van het socio-maatschappelijk project van de 3D-stages.

Ook dit jaar vindt dit unicum in Zuid-Oost-Vlaanderen voor onze zesdejaars humane wetenschappen plaats. Onze leerlingen zetten zich tijdens een klasdoorbrekende, lesvrije week in voor de Stad Zottegem. Op die manier verkrijgen ze experimenteerruimte voor vakoverschrijdende competenties en sectorkennis. Bovendien kunnen ze hun stem voor verbetering meteen omzetten in daden en wordt er maatschappelijke (leer)winst gegenereerd voor alle betrokkenen.

Speciale aandacht gaat dit jaar uit naar het project ‘Carbon Killers’ onder leiding van onze leerkracht aardrijkskunde én eco-warrior, Simon Huylebroeck en de milieufunctionarissen van de Stad Zottegem. De leerlingen gaan zoals in het echte werkveld op bedrijfsbezoek in het kader van de C2C-principes, maken een edupakket voor sensibilisering bij CO2-uitstoot, doen aan buurtonderzoek en schrijven de krijtlijnen uit voor een innovatief project aan het KAZ.

To be continued…