Meet and greet tussen 6 HUWE en oud-leerlingen

In het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding en het vak gedragswetenschappen traden de humane wetenschappers van het zesde jaar op als host voor oud-leerlingen humane wetenschappen. Op die manier zijn de doorstroommogelijkheden voelbaar en geconcretiseerd. Dit initiatief is – alvast voor de leerlingen van 6 HUWE – een mini-uitwerking van de studiekeuzeavond voor alle zesdejaars aan het KAZ op vrijdag 23 maart 2018.

Nas appelleerde als historicus aan de interesses van leerlingen die japanologie, sociologie en taal – en letterkunde willen studeren. Vreni toonde haar syllabus anatomie aan de aspirant – vroed – en verpleegkundigen. Lize gaf een woordje uitleg over orthopedagogische studies aan de geïnteresseerden. Jens gaf uitleg over agogiek en de actuatopic ‘de moeilijkheid bij het spreken van Frans’ in het basisonderwijs. Onna gaf een cursus aanmoediging bij het beschouwen van het vak statistiek in de richting psychologie.

De 6 HUWE’ers leerden first hand wat het kot – en studentenleven inhoudt. De alumni lichtten ook nog eens graag het kredietrugzakje toe bij voortgezet onderwijs en sommigen wisselden gegevens uit voor een vervolgdate.