Warmste Week op het KAZ

Elk jaar nemen we met de school deel aan de Warmste Week van Studio Brussel. Dit jaar steunde het atheneum Leefboerderij De Kanteling te Herzele. Deze vzw zet zich in voor jongeren met een beperking en voorziet een ruimte waar zorgzaamheid, participatie en respect voor anderen centraal staan. Onze werkgroep Burgerzin verkocht mueslirepen op de speelplaats en zamelde zo maar liefst 850 euro in! 

Op de laatste schooldag voor de kerstvakantie brachten de leerlingen van 6 Sociaal-technische wetenschappen een bezoek aan de boerderij. De leerlingen kregen er een rondleiding en overhandigden er nadien het ingezamelde bedrag aan de medewerkers van de vzw. 

Meer informatie over vzw De Kanteling vind je op www.leefboerderijdekanteling.be