Scholenband met Cambodia

Sinds 2017 heeft het KAZ een scholenband met de Cambodiaanse school Ang Roka.

Het idee om een scholenband op te zetten is gegroeid vanuit het besef dat we in een geglobaliseerde wereld leven. We willen leerlingen niet enkel een blik op het Zuiden gunnen, maar hen leren kijken naar de samenleving zoals die hier en daar wordt georganiseerd. Het opzet is hierbij niet zozeer de verschillen, maar eerder de gelijkenissen te benadrukken.

Ang Roka High School is gelegen in de provincie Takeo, ongeveer 50 km ten zuidoosten van Phnom Penh.

Untitled 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook-groep: ka zottegem (belgium) & ang roka high school takeo (cambodia)