3D-stage: GO4-ty associatiespel

Zesdejaars humane wetenschappen KAZ maken tijdens 3D-stage een taalbevorderingsspel voor BSGO Bevegem

In het kader van de 3D-stage aan het KAZ – waarbij onbaatzuchtig Durven, Denken en Doen voor een Zottegemse instelling centraal staan – ontwikkelden Jens Brewaeys en Fleur Van den Bossche als gedreven humane wetenschappers een interactieve, taalstimulerende spelvorm voor de jongste schoollopers van BSGO Bevegem. Dit initiatief leunt aan bij de sociale realiteit en brede zorgbehoefte van jonge kinderen wiens taalontwikkelend vermogen een uitdaging is. Er werd rekening gehouden met diverse leerplandoelstellingen en de Go4ty-lijst van het GO!. De lijst omvat veertig woorden die de basis vormen waarop anderstalige instappende peuters en kleuters verder kunnen bouwen in hun woordenschatontwikkeling.

De spelvorm is multi-inzetbaar voor één-op-één begeleiding en kan tevens in de klaspraktijk ingezet worden. De spelschijven zijn gepersonaliseerd in het FabLab van het KA Zottegem en sluiten aan bij de leefwereld van de peuters en kleuters; dankzij de voor hen herkenbare figuur Jules als hoofdpersonage en kaarten die het dagelijks leven op school verbeelden, voelen de kleinsten zich omringd met de beste zorgen. Via een muntensysteem en een niveauwissel biedt het associatiespel bovendien een hoge leerkans.

Het pilootproject oogst bijzonder veel succes bij de kleuters en hun juffen. Directeur Peggy Mons ervaart de spelvorm als toekomstige vaste waarde voor de stimulans van geletterdheid bij kleuters. De humane wetenschappers vertoonden bovendien een goede dosis pedagogische expertise waardoor de projectwerking tussen beide scholen ongetwijfeld vervolgd wordt.

3dstage