Quiz op het KAZ

Op woensdag 24 mei organiseert de werkgroep “Young Water Solutions” een quiz ten voordele van het waterproject in Hakibale, Oeganda. De leerlingen en leerkrachten van het KAZ zetten zich in om een lagere school en een hospitaal te voorzien van watervoorziening en hopen met de winst van de quiz verdere sponsoring te garanderen.

Het belang van een duurzame oplossing voor de waterproblematiek aldaar is van hygiënische aard maar moet de jongeren ook de tijd besparen die ze nu noodgedwongen stoppen in het aandragen van water. Dit is tijd die ze nodig hebben om geschoold te worden. Terzelfder tijd gebruikt YWS  het geld om een ziekenhuis in het dorp te voorzien van water. Ook daar is het zo dat de patiënten, kinderen en hoogzwangere vrouwen zelf schoon water moeten halen met alle gevolgen van dien. Sommigen bevallen zelfs onderweg om water. Dat de noodzaak tot de watervoorziening in dit ziekenhuis, dat honderden patiënten per week behandelt, minstens even prangend is als de watervoorziening in de schooltjes, spreekt voor zich.

De quiz gaat van start om 20 uur in de polyvalente zaal van de school, deuren gaan open om 19.30 uur. Vooraf inschrijven is verplicht. Kaarten zijn verkrijgbaar op het secretariaat of kunnen besteld worden via info@kaz.be of 09 326 78 44. Een kaart kost 12 euro en wordt aangekocht per groep. Eén groep bestaat uit 4 deelnemers.

Untitled 7